Työpajat

Lokaali käynnistyy perjantaina 23.8. työpajoilla. Luvassa mielenkiintoisia aiheita, joita voit seurata myös etänä. Katso ohjeet sivun lopusta.

Alustukset ja keskustelut järjestetään Lentohotellin auditoriossa ja työtiloissa (lentosotakoulun linnarakennus), osoite Loppusuora 22, Kauhava. Kirjoita navigaattoriin Sotakouluntie.

Klo 10–12 Älykäs kylätoiminta – tulevaisuuden megatrendit ja hiljaiset signaalit.

Alustus teemaan & aamupäivän juonto – Sami Tantarimäki, Älykkäät kylät -työryhmän pj, Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja, MMM

AAMUPÄIVÄN ALUSTUKSET:

·         Maaseutu on Suomen digitalisaation draiveri – Minna Jaakkola, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Netplaza Oy: Luulitko, että maaseutu on digitalisaation jarrumies? Maaseudun resurssitarpeet ja digitalisaation edellyttämä yhteistyökyky luovat Suomen innovatiivisimpia digiratkaisuja, mutta miksi emme ole kuulleet niistä? Viestintä- ja markkinointipäällikkö, digitalisti ja maaseudun puolustaja Minna Jaakkola kertoo, millaisena hän näkee maaseudun roolin Suomen digikehityksessä. Tervolainen Minna Jaakkola tunnetaan mm. Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -kirjan toisena kirjoittajana.

·         Harvaan asutun maaseudun älykkäät valmennus-, neuvonta- ja koulutuspalvelut – Veli-Matti Karppinen, toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry: Kainuussa on pitkään kehitetty digitaalisuuden hyötyjä maaseudun eri toiminnoille. On löytynyt pysyviä ratkaisuja mm. digitaalisiin paikallisiin palvelutuotantoihin- ,verkostoitumiseen-  sekä valmennus, neuvonta ja koulutuspalveluihin. Kun palvelut, opiskelu tai työ eivät ole sidottuja tiettyyn paikkaan, on aktiivinen elämä ja kylien elinvoiman kehittyminen mahdollista missä tahansa. Veli-Matti on pitkän linja viestinnän, tietoyhteiskunnan ja digitaalisten hyötyjen kehittäjä. Aloittanut työuransa mediayrittäjänä, Oulun yliopiston Kajaanin  yliopistokeskuksen IS-Centerin (information society center) vetäjänä ja edelleen Kainuun Nuotta ry:n (kylätoiminnan maakunnallinen yhdistys)toiminnanjohtajana.

·         Liikenne osana älykästä kylää – Heli Siirilä, projektipäällikkö, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto: Liikkuminen ja kuljetukset vaikuttavat keskeisesti palvelujen saavutettavuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Liikenne on muutoksessa monin tavoin ja digitaalisuuden lisääntyminen on yksi osa sitä. Siksi älykkään kylän kannattaa kiinnostua liikkumisen kehittämisestä osana palveluidensa kehittämistä. Valtakunnallisen Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -viestintähankkeen projektipäällikkö Heli Siirilä kertoo, miten liikenteen muutosta kannattaa hyödyntää maaseudulla.

·         Älykkäät kylät – Kyläkoulun kekseliäät ratkaisut innostavat uuteen ajatteluun  – Timo Vattulainen, aluerehtori, Lieksan kaupunki & Suvi Pesonen, Suomen Lähikoulut ry

·         Älykkäät ratkaisut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja aitoja kokemuksia – Sampo Juhajoki, kehityspäällikkö, Suomen 4H-liitto: 4H-harrastuksessa metsäsalapoliisi seikkailee virtuaalimetsässä, osaava nuori ansaitsee digitaalisia osaamismerkkejä ja nuori yrittäjä verkostoituu Business labin some-workshopissa. Suomen 4H-liiton kehityspäällikkö Sampo Juhajoki luo katsauksen älykkäisiin ratkaisuihin osana 4H-harrastusta.

Klo 12–13 lounas sotilaskodissa

ILTAPÄIVÄN PAJAT klo 13-14.30

Jakaannutaan keskusteluryhmiin. Jokainen ryhmä keskustelee kaikista aiheista – menetelmänä on WorldCafe. Jokaisesta aiheesta keskustellaan 20 minuuttia ja tuotetaan konkreettinen idea/ehdotus sähköistä äänestystä varten (yksi suora korkeintaan 8-10 sanan lause, max. 160 merkkiä)

Aiheet:

 1. Kysymys, aiheena digitalisaation edistäminen maaseudulla
  apukysymykset: Miten edistämme uusia palveluratkaisuja ja työmahdollisuuksia?
  Miten kehitämme asukkaiden digitaitoja ja rakennamme kestävää yhteiskuntaa?
  Mitä paikasta irtautuminen mahdollistaa?
 2. Kysymys, aiheena maaseudun liikenne- ja kuljetusratkaisut
  apukysymykset: Miten liikenteen muuttuminen ja digitalisoituminen hyödynnetään kylillä ja maaseudulla? Miten kumppanuudella tuotetaan ja turvataan liikenteen palveluja?
 3. Kysymys, aiheena kyläkoulun kekseliäät ratkaisut
  apukysymykset: Miten turvata maaseudun kouluverkko syntyvyyden alentuessa ja palveluiden keskittyessä? Mitä konkreettisia toimia tarvitaan valtion taholta, että kekseliäät ratkaisut lähtevät toteutukseen? Mitä tarkoittaa uuden hallituksen kaavailema esikoulu- 1.luokka- 2.luokan ryhmittäminen maaseudun pienemmissä kouluissa? Palveleeko nykyinen eu-rahoitus monipalvelukeskusten syntymistä? Tarvitsevatko maaseudun haja-astutusalueet oman koulun? Muuttaako tulevaisuudessa lapsiperheitä maaseudulle, jos peruspalvelut ovat 2,5 tunnin taksimatkan päässä?
 4. Kysymys, aiheena nuorten tulevaisuus maaseudulla
  apukysymykset: Miten älykkäät ratkaisut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja aitoja kokemuksia? Miten nuorten yritystoimintaa ja verkostoitumista voidaan edistää? Millä keinoin maaseudun vetovoimaa voidaan juurruttaa nuoriin?

Purku klo 14.45 alkaen: Palataan auditorioon ja ryhdytään käymään läpi kysymyksiä. Vetäjinä Sami Tantarimäki ja Veli-Matti Karppinen. Ideoista äänestetään Kainuun Nuotan screen-io-sovelluksella älypuhelimella, ja äänestämään ja kommentoimaan pääsevät sekä paikalla oleva yleisö että verkon kautta seuraavat:

Älykäs digitaalisuus on kaikkialla, se muuttaa maailmaa ja meitä.

Älykkäitä digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä voidaan tehostaa ajankäyttöä, pienentää hiilijalanjälkeä ja tavoittaa laajempia yleisöjä, asiakaskuntia sekä kaukaisempiakin yhteistyökumppaneita, että ystäviä, sanoo Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen . Asioita on siis mahdollista tehdä viisaammin ja paremmin – aikaa, rahaa ja ilmastoa säästäen.

Perjantaina 23.8 Kauhavalla järjestettävässä työpajassa tarkastellaan kylien toimintaympäristön muutosta, miten älykkäällä luovalla digitaalisuudella tuetaan maaseudun elinvoimaisuutta jatkossa.  

 1. Paikallaolijat  voivat osallistua aamupäivän esityksiin, iltapäivän ryhmätöihin ja niiden yhteiseen purkuun. Iltapäivän ryhmätöissä käsitellään neljä teemaa. Jokainen ryhmä keskustelee kaikista teemoista ja tuottaa konkreettisia ideoita äänestystä varten.
 2. Etänä olevat voivat osallistua osoitteessa www.suomen.tv aamupäivän esityksiin (10-12) ja iltapäivän ryhmätöiden purkuun alkaen klo 14.45.
 3. Ryhmätöiden purkuun  niihin  liittyviin äänestyksiin ja kommentteihin osallistutaan etänä mobiililaitteen avulla, osoite ilmoitetaan lähetyksessä. Tämä koskee sekä paikallaolijoita että etänä olijoita.
 4. Streaming-lähetykset ovat jälkikäteen nähtävissä ti 27.8. alkaen osoitteessa www.suomen.tv, samoin äänestysten tulosten kooste.

Etälähetystä seurataan osoitteesta www.suomen.tv

Advertisement